Tidsplan

5.1 i arbetsordningen för Svenska Vapenkollegiet

Aktivitet

Cykel 1

Cykel 2

Sista dag för preliminärt godkännande

1 maj

20 november

Manusstopp för Vapenbilden

15 juli

15 december

Publicering av preliminära godkännanden

Början av septemper

Slutet av februari

Sista dag för invändning

5 november

1 maj

Sista dag för kollegiets ställningstagande

20 november

1 juni

SNGH:s möte

Slutet av november

Början av juni

Manusstopp för Vapenbilden

15 december

15 juli

Publicering av slutliga godkännanden

Slutet av februari

Början av september

 

OBS! För att hinna få med sitt vapen i en viss cykel bör man vara ute i god tid och anmäla vapnet minst en månad innan sista dag för preliminärt godkännande.

 

© 2006 Svenska Vapenkollegiet   -   Ordförande är Martin Sunnqvist   -   Webmaster är Alexander Ulltjärn