Preliminärt godkännande av vapen till Svenskt Vapenregister

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

 

   

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken "Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2018", sorterade efter ansökningsnummer .


 

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2018:


 
Eva Skrealid, Gävle
Ansökan: 2017:23 (2007:73) Bild: KDH
 
Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett gående lejon av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.
   
Sam Diellor Luani, Malmö
Ansökan: 2014:13 Bild: KDH
 
Sköld: I svart ett lejonansikte av guld med blå ögon, omgivet av från ansiktet utgående solstrålar av guld.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Henrik Antonio Monés, Trelleborg
Ansökan: 2016:14 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Stefan Månefalk, Göteborg
Ansökan: 2016:35 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med huva och bjällra av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare.
   
Jonas Fransson, Jönköping
Ansökan: 2016:43 Bild: KDH
 
Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och ekollon.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två vingar av guld.
   
Igge Fernstad, Söderköping
Ansökan: 2016:51 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett uppkommande moln av silver, vari sänker sig en muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre femuddiga stjärnor, en över två.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Magnus Averdal, Svanesund
Ansökan: 2017:3 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreaskors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och förenade med andreaskorset av samma tinktur, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet av en lilja av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring och ögon av silver.
   
Rolf Ahlberg, Häljarp
Ansökan: 2017:5 Bild: KDH
 
Sköld: Ginstyckad i guld och blått och belagd med en stegrande häst av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjärtan av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar framför ett hjärta av guld.
   
Sami Nahas, Solna
Ansökan: 2017:6 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga stjärnor av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.
   
Krister Olofsson, Lund
Ansökan: 2017:7 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en fläkt örn över ett treberg, allt svart.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Erik Edqvist, Stockholm
Ansökan: 2017:10 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande en yxa av silver.
   
Peter Kjellberg, Boxholm
Ansökan: 2017:11 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld belagt med en avsliten halv röd grip med blå beväring hållande ett rött granatäpple, åtföljt ovan av sex sexuddiga stjärnor av guld, fyra över två.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett svärd av guld mellan två röda vingar.
   
Robin Berglund Svensson, Stockholm
Ansökan: 2017:12 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fanstång med fana och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av fyra gröna ekblad.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två röda vingar.
   
Tony Falcenclou, Katrineholm
Ansökan: 2017:15 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en falk av guld med lyftade vingar och med bjällror av silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepansrat ben av silver med sporre av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En falk av guld med bjällror av silver om fötterna hållande i höger fot ett svärd av silver.
   
Jesper Grannas, Täby
Ansökan: 2017:17 Bild: KDH
 
Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kvadreringen överlagd med en spets kvadrerad i silver och blått.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Mark William Nelson, Cottage Grove, Minnesota, USA
Ansökan: 2017:18 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en kalk av guld belagd med en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, däröver en ginstam av guld belagd med två korslagda blå stridsyxor.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och röd tunga, hållande i höger ram en blå stridsyxa.
   
Jonas Tikka, Karlstad
Ansökan: 2017:19 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en fläkt svart hackspett med röda klor och med röd teckning i nacken samt teckning av silver på huvudet och bröstet; bröstet belagt med en glödlampa med röd glaskolv, belagd med två frånvända hammare av silver, och med svart sockel med gängor och anslutningspunkt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Wolfgang Vollmer, Åkersberga
Ansökan: 2017:25 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist och åtföljd till sinister av en grön klöverbladsstav.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist.
   
Jens-Jonathan Larnhed, Vallentuna
Ansökan: 2017:26 Bild: KDH
 
Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt, vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två horn av silver.
   

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2018:


 
Kjell Lekeby, Farsta
Ansökan: 2017:8 Bild:
 
Sköld: I silver en blå varg med röd beväring, belagd i brösthöjd med en femuddig stjärna av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En femuddig stjärna av guld mellan två svarta korpvingar.
   
Reymond Gryveken, Motala
Ansökan: 2017:9 Bild:
 
Sköld: I silver en från mark uppväxande ek, åtföljd ovan av en sol, allt svart.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Fem från mark uppväxande ekar, allt svart.
   
Johannes Swärdh, Solna
Ansökan: 2017:14 Bild:
 
Sköld: I guld en svart ekoxe, åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med två korslagda svärd av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett rött uppstigande lejon med blå beväring hållande ett svärd av guld.
   
Per-Olof Persson, Bredaryd
Ansökan: 2017:16 Bild:
 
Sköld: I blått ett torn av guld överlagt med en bjälke, blå över tornet och i övrigt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två uppsträckta bepansrade armar av silver med obehandskade händer hållande två korslagda åskviggar av guld.
   
Joel Carvajal, Sigtuna
Ansökan: 2017:20 Bild:
 
Sköld: Av ett omvänt essnitt styckad i grönt, vari en i försvar liggande hund av silver med röd beväring och rött halsband, och silver, vari en svart grip med röd beväring.
 
Hjälmtäcke: Grönt och svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En sol av guld mellan två svarta örnvingar med vingpennor av guld.
   
Torbjörn Hedberg, Eskilstuna
Ansökan: 2017:24 Bild:
 
Sköld: I silver en av vågskuror bildad sänkt grön sparre, belagd med en eldsflamma av silver och åtföljd ovan av två och nedan av en grön fyrblading.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En kulle av silver på vilken brinner en grön eldsflamma, allt mellan två vingar av silver beströdda med gröna fyrbladingar.
   
Jesper Björk, Kågeröd
Ansökan: 2017:27 Bild:
 
Sköld: I rött ett smidesstäd av guld åtföljt ovan av en ginstam av guld, där det från delningslinjen utgår röda björklöv uppåt och björklöv av guld nedåt.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett smidesstäd av guld.
   
Pilaföljet (ideell förening), Fleninge
Ansökan: 2017:28 Bild:
 
Sköld: Ginstyckad i rött, vari två korslagda pilar av guld, och guld, vari ett svart pilträd.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Jacob Dahlbeck, Västerhaninge
Ansökan: 2017:29 Bild:
 
Sköld: Av dalsnitt delad i blått, vari en nedkommande sol av guld, och silver, vari en blå av vågskura bildad sänkt bjälke.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Magnus Holmqvist, Härnösand
Ansökan: 2017:30 Bild:
 
Sköld: I silver en röd ginbalk, åtföljd ovan av en svart tjädertupp, med beväring av guld och rött, och nedan av ett svart vattenhjul med axeltapp av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre röda ekblad.
   
Oskar Eriksson, Örebro
Ansökan: 2017:32 Bild:
 
Sköld: I blått en höjd sparre av silver, därunder ett avslitet kronhjortshuvud av silver med svarta horn.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En svart hjortkrona med en runt hornen slingrande bladranka av silver.
   
Andreas Rosemarker
Ansökan: 2017:33 Bild:
 
Sköld: Ginstyckad i guld, vari en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, och rött, vari ett avslitet lejonhuvud av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande hjorthuvud med hals av guld med röd beväring.
   
Ramon Bravo-Gonzalez, Glasgow, UK
Ansökan: 2017:35 Bild:
 
Sköld: I blått en av vågskuror bildad bjälkvis ställd höjd sträng av silver, åtföljd ovan av en mexikansk stegpyramid av silver mellan två rundlar av guld och nedan av tre korslagda nycklar mellan tre vikingaskepp av guld med seglen belagda med ett svart kors.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Rikard Janderhof, Bromma
Ansökan: 2017:36 Bild:
 
Sköld: I rött, en ginbalk av guld belagd med tre röda rosor med blombotten samt foderblad av guld, åtföljd ovan av två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver och nedan av ett liljekors av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, en av guld mellan två röda.
   
Gabriel Rindborg, Stockholm
Ansökan: 2017:37 Bild:
 
Sköld: I svart en fyruddig, som en snedruta ställd skans av silver med fyra bastioner och i mitten ett krönt kvinnohuvud av guld.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En svart borg varur ett uppstigande krönt kvinnohuvud av guld.
   
Mikael Hagansbo, Täby
Ansökan: 2017:38 Bild:
 
Sköld: I svart ett med vingar av guld med röda inre vingpennor bevingat svärd av guld med fäste av silver överlagt med en sol av guld, åtföljt ovan av två frånvända avslitna varghuvuden av silver med blå ögon.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Mellan två vingar av guld ett rött klot belagt med ett kors av silver, varifrån en uppstigande sol av guld ur vilken ett uppstigande svärd av guld.
   
Mikael Lundberg, Stockholm
Ansökan: 2017:39 Bild:
 
Sköld: I rött ett lövträd av guld, däröver en av en tandskura bildad ginstam av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd sittande apa hållande ett äpple av guld.
   
Jan Klint, Helsingborg
Ansökan: 2017:40 Bild:
 
Sköld: Delad i blått och grönt genom två i mantelsnitt ställda strålar, mötande den nedre spetsen av en tiouddig stjärna och åtföljd nedan av ett ankare med tamp, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två flaggstänger av guld med var sin tretungad blå flagga belagd med en tiouddig stjärna; tungorna blå, av guld och gröna.
   
Oscar Alm, Linköping
Ansökan: 2017:41 Bild:
 
Sköld: I svart ett ginbalksvis ställt almblad av guld överlagt med en balkvis genomgående blixt av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar ett uppkommande örnhuvud hållande en blixt i näbben, allt av guld och örnhuvudet med röd beväring.
   
Mats Sjögren, Sjöbo
Ansökan: 2017:42 Bild:
 
Sköld: I blått en elvabladig gren av guld inom en av en vågskura bildad bård av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En av vågskuror bildad blå bjälke mellan två fembladiga grenar av guld.
   
Leif Oxenmyr, Älmhult
Ansökan: 2017:45 Bild:
 
Sköld: I rött en gående utåtseende oxe av guld, därunder en stam medelst en vågskura delad i guld och blått, vari ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Mellan två vesselhorn, dexter horn delat i rött och guld, sinister horn delat i guld och blått, ett grekiskt kors av silver vars bjälkvis ställda korsarmar är korsade.
   
Roger Zirkelbach, Saltsjöbaden
Ansökan: 2017:46 Bild:
 
Sköld: I svart en av kryckskuror bildad sparre, åtföljd ovan av två kvistar med vindruvsklasar och vinblad och nedan av en stegrande häst, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En bepansrad arm av silver hållande en pistol av guld och en bepansrad men obehandskad arm av silver hållande en passare av guld.
   
Göteborgs Heraldiska Sällskap, Göteborg
Ansökan: 2017:47 Bild:
 
Sköld: I blått ett lejon av guld med kluven svans och röd beväring, med höger framtass hållande en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld och med vänster framtass hållande en röd sköld, vari fem i kors ställda kronor av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av guld med kluven svans och röd beväring, hållande i höger framtass en häroldsstav av silver krönt med en öppen krona av guld.
   
Peter Kronholm, Solna
Ansökan: 2018:2 Bild:
 
Sköld: I blått en sittande varg av silver med röd beväring åtföljd nedan av en av vågskuror bildad bjälke av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två svarta drakvingar.
   
Simon Silwer, Malmö
Ansökan: 2018:5 Bild:
 
Sköld: Ginstyckad i rött, vari tre pilar av silver i knippe, och silver, vari ett par röda kronhjortshorn.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Fem strutsplymer, varav tre röda och två av silver.
   
Mats Wendt, Strängnäs
Ansökan: 2018:9 Bild:
 
Sköld: I guld fem i kors ställda röda droppar.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Mattias Holst, Märsta
Ansökan: 2018:6 Bild:
 
Sköld: Genom en vågskura styckad i silver, vari en balkvis ställd gående svart jakthund, och blått, vari två balkvis ställda blixtar av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett jakthorn av guld hängande mellan två blå örnvingar.
   
Lars Jennerstål, Väddö
Ansökan: 2018:8 Bild:
 
Sköld: I blått tre av vågskuror bildade sänkta bjälkar av silver åtföljda ovan av tre kärvar av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett gående svart vildsvin.
   
Richard Nilsson, Munka Ljungby
Ansökan: 2018:13 Bild:
 
Sköld: I guld en röd grip åtföljd ovan av en röd ginstam belagd med fyra lyror av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En lyra av guld.
   
Josef Holecek, Billdal
Ansökan: 2018:15 Bild:
 
Sköld: I fält kluvet i blått och silver en lyra av motsatta tinkturer, däröver en ginstam kluven i silver, vari ett blått sinistervänt lindblad, och blått, vari en krona av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett uppstigande lejon av silver.
   
Andreas Larsson, Sala
Ansökan: 2018:16 Bild:
 
Sköld: I silver en balkvis ställd störtad hammare över ett städ, allt svart, däröver en röd ginstam belagd med tre fembladiga blommor av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med svart fäste och i övre korsvinkeln en fembladig blomma av silver.
   
Jan Lofjärd, Varberg
Ansökan: 2018:18 Bild:
 
Sköld: I blått ett avslitet lodjurshuvud av guld under en av en vågskura bildad ginstam av guld belagd med två gröna ekkvistar med två löv och ett ollon var.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två stenbockshorn av guld växande ur en grön eklövskrans.
   
Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.
   

Vapenteckningar
 
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Vladimir Sagerlund (VS) i av SVK fastställd schablon.
 
 

© 2006-2008 Svenska Vapenkollegiet   -   Ordförande är Martin Sunnqvist   -   Webmaster är Alexander Ulltjärn