Preliminärt godkännande av vapen till Svenskt Vapenregister

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

 

   

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken "Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2017", sorterade efter ansökningsnummer .


 

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2017:


 
Ludvig Wernstedt, Älmhult
Ansökan: 2015:9 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart korp med röda klor och utsträckta vingar, i fötterna hållande en röd granatäppelkvist och åtföljd ovan av en svart kanton belagd med tre korpar av silver ordnade två över en.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett lejon av silver med röd beväring, hållande i vänster framtass ett riksäpple av silver och i höger framtass ett spjut av silver, på vilket är fäst en svart rektangulär fanduk belagd med tre korpar av silver ordnade två över en, allt mellan två svarta kondorvingar.
   
Henrik Nilsson, Helsingborg
Ansökan: 2015:38 Bild: KDH
 
Sköld: I blått två ginbalksvis ställda svävande strängar överlagda två balkvis ställda svävande strängar, varav den undre nedtill avgränsas av den undre ginbalksvis ställda, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppkommande blå arm i handen hållande ett hjärta av guld.
   
Ljungholm Hovslageri och smide, Göteborg
Ansökan: 2015:43 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart smideshammare korslagd med en svart smidestång, i skärningspunkten överlagda med en svart rundel varur stiger en röd eldslåga med inre flammor av guld, allt omgivet av en svart hästsko med öppningen vänd uppåt överlagd hammarens och tångens skaft.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Esa Örmä, Saltsjöbaden
Ansökan: 2016:5 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön grankvist åtföljd på var sida av en svart treklöver, därunder en blå stam.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Roland Manzang, Ängelholm
Ansökan: 2016:7 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön vinranka med vindruvsklase, åtföljd ovan av två avslitna svarta gamhuvuden.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett svart jaguarhuvud med röd tunga.
   
Jörgen Nilsson, Bjärnum
Ansökan: 2016:9 Bild: KDH
 
Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i rött, vari två fembladingar av silver, och silver, vari en röd lindorm med blå beväring.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett blått svärd med fäste av guld mellan två röda drakvingar, vardera belagd med ett jerusalemkors av guld.
   
Sällskapet Heimdall, Malmö
Ansökan: 2016:10 Bild: RA
 
Sköld: I silver en av bågsnitt bildad röd bjälke åtföljd nedan av ett rött avslitet griphuvud krönt av en krona av guld.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Emma Stene, Göteborg
Ansökan: 2016:11 Bild: KDH
 
Sköld: I svart tre sammanflätade ringar, ställda två över en, inom varje ring en sten, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt med halsband av guld.
   
Nils Jernqvist, Göteborg
Ansökan: 2016:12 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en genomgående kvist av järnek av silver med bär av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En blå bepansrad hand hållande en kvist av järnek av silver med bär av guld.
   
Ericha Odensvala, Vilhelmina
Ansökan: 2016:13 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en uppkommande svart stork med öga och beväring av guld, åtföljd ovan till sinister av en svart sol med fjorton strålar.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre spjutspetsar av silver.
   
Jurgen Urbas, Brämhult
Ansökan: 2016:15 Bild: KDH
 
Sköld: I fält, spetsrutat i silver och blått, en blå stolpe belagd med en ros över en bepansrad arm hållande en blixt, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm hållande en blixt av silver.
   
Tommy Tornsvärd, Hisingsbacka
Ansökan: 2016:16 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett svärd mellan två torn, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En fläkt papegoja av silver med röd beväring.
   
Lars Enar Sahlin, Tvååker
Ansökan: 2016:18 Bild: KDH
 
Sköld: I guld ett avslitet halvt rött lejon, hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppkommande rött lejon hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.
   
Bertil Kärnefelt, Västra Frölunda
Ansökan: 2016:19 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett krenelerat torn åtföljt nedan av tre av vågskuror bildade smala sänkta bjälkar, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett krenelerat torn av silver mellan två gröna ekkvistar.
   
Eva Nordung Byström, Härnösand
Ansökan: 2016:20 Bild: KDH
 
Sköld: I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med en störtad blå duva med en grön kvist i näbben.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Johan Tyrberg, Lund
Ansökan: 2016:21 Bild: KDH
 
Sköld: Delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett latinskt kors.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Fredrik Modéus, Växjö
Ansökan: 2016:22 Bild: KDH
 
Sköld: Delad medelst ett bågsnitt i silver, vari en blå flygande örn med röd beväring och med en blå rundel i vänster fot, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Carl-Marcus Löfgren, Alingsås
Ansökan: 2016:25 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart panter, åtföljd ovan av en från sinister inkommande svart ekgren med gröna blad och nedan av en av karvskura bildad blå stam.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En svart störtad stubbe.
   
Patrik Sjöholm, Nacka
Ansökan: 2016:26 Bild: KDH
 
Sköld: I silver två bjälkar, den övre grön och bildad av ett bågsnitt och en vågskura, den undre blå och bildad av två vågskuror.
 
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En kompassros av silver.
   
Laila Hagel, Götene
Ansökan: 2016:29 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en balk åtföljd ovan av en avtagande måne och nedan av ett moln över nio rundlar, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En duva av silver med upplyfta vingar, hållande i näbben en grön olivkvist med tre blad.
   
Elisabeth Löfvenberg, Färlöv
Ansökan: 2016:30 Bild: KDH
 
Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad av guld[rättat 2017-06-12], åtföljda nedan av en sänkt spets av hermelin.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.
   
Jan Johansson, Finspång
Ansökan: 2016:34 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en drevkrans av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett par tjurhorn av silver.
   
Alexander Nymberg, Stockholm
Ansökan: 2016:37 Bild: KDH
 
Sköld: I silver tre svarta facklor med röd låga, ordnade två över en, och därunder ett rött treberg.
 
Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre svarta facklor med röd låga.
   
Daniel Weidenstedt, Storvreta
Ansökan: 2016:39 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett vagnshjul av guld stående på en öppen bok av silver, därunder fyra sälgblad av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppkommande lejon av guld, över dexter axel hållande en fana med stång av silver och duk schackrutig i svart och silver.
   
Berne Klysing, Färjestaden
Ansökan: 2016:40 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en stenportal av silver med trappgavel och öppning i form av ett kors över portöppningen, i portöppningen en värja av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En hjort av guld mellan två vingar, en av silver och en av guld.
   
Skånska hovrättens yngreförening, Malmö
Ansökan: 2016:45 Bild: KDH
 
Sköld: Genom ett av en strålskura bildat bågsnitt delad i blått, vari en bjälkvis ställd ekkvist av guld, och guld, vari ett rött avslitet griphuvud med blå tunga.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Rune Lennstrand, Eskilstuna
Ansökan: 2016:47 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett svärd av silver med fäste av guld mellan två frånvända yxor av silver med skaft av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med röd beväring, hållande i höger framfot en yxa av silver med skaft av guld och i vänster framfot ett svärd av silver med fäste av guld.
   
Martin Ball, Åtvidaberg
Ansökan: 2016:48 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön bjälke belagd med tre fläkta örnar av guld med röd beväring, åtföljd ovan av en borg och nedan av en lilja, båda röda.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En gående röd drake.
   
Nils Drejholt, Vinninga
Ansökan: 2016:49 Bild: KDH
 
Sköld: Kvadrerad i svart och guld och belagd med ett grankvistkors av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.
   
Mats Johansson, Lindome
Ansökan: 2016:50 Bild: KDH
 
Sköld: Kvadrerad i grönt och silver, belagd med två korslagda blocknycklar av motsatta tinkturer, åtföljda av fyra ovanifrån sedda sexkantsmuttrar, en över varje delningslinje, av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande ett motorcykelstyre av silver monterat på ett par ur vulsten uppkommande gröna övre gaffelben, med strålkastare, signalhorn och övre delen av framskärm, allt av silver.
   
Sällskapet Lundajurister, Lund
Ansökan: 2016:53 Bild: KDH
 
Sköld: I silver ett lejon, hållande i höger tass ett svärd och i vänster en balansvåg, allt rött, uppstigande från en medelst en tinnskura bildad grön stam.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2017:


 
Fredrik Nordberg, Västerås
Ansökan: 2015:49 Bild: KDH
 
Sköld: Genom en av vågskuror bildad bjälke av silver delad i blått, vari ett riksäpple av guld, och rött, vari en bepansrad arm med obehandskad knuten hand ovan åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Lars Berglund, Harlösa
Ansökan: 2016:6 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Jonathan Berglind, Uppsala
Ansökan: 2016:8 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem gröna lindlöv.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och de båda yttre röda.
   
Olle Ljungholm, Stockholm
Ansökan: 2016:17 Bild:
 
Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål, ordnade två över ett[rättat 2017-06-12], av silver.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en grön kulle.
   
Berndt Ahlqwist, Göteborg
Ansökan: 2016:23 Bild:
 
Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en slingrande röd orm.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister blått och guld samt vardera på utsidan besatt med tre alblad av guld.
   
Dan Bernspång, Göteborg
Ansökan: 2016:28 Bild:
 
Sköld: Kluven i guld, vari en framkommande blå tjur, och blått, vari två korslagda svärd av silver åtföljda ovan av ett mantuanskt kors av silver; allt åtföljt nedan av en genomgående bjälkvis ställd spång, i dexter fält blå och i sinister fält av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med ett mantuanskt kors av guld mellan spetsarna.
   
Jerry Samuelsson, Hovås
Ansökan: 2016:31 Bild:
 
Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.
   
Christer Jörnmarker, Råå
Ansökan: 2016:33 Bild:
 
Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.
   
Raoul Hellstadius, Bromma
Ansökan: 2016:36 Bild:
 
Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjärta.
   
Henrik Karlsson, Kisa
Ansökan: 2016:38 Bild:
 
Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.
 
Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.
   
Veronica Fors, Norrköping
Ansökan: 2016:41 Bild:
 
Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.
   
Leif Ericsson, Norrköping
Ansökan: 2016:42 Bild:
 
Sköld: I svart en aklejablomma av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.
   
Carl T. Ek, Göteborg
Ansökan: 2016:44 Bild:
 
Sköld: I rött tre ekkvistar med vardera två blad och ett ekollon ställda två över en, allt av silver, däröver en ginstam av silver belagd med fem röda mantuanska kors.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande skäggprydd gammal man av silver med svart hatt och kappa hållande i dexter hand en röd bok och i sinister hand en tiggarskål av guld.
   
Gustaf Albin, Borås
Ansökan: 2016:52 Bild:
 
Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.
   
Rickard Söderberg, Kusnacht, Schweiz
Ansökan: 2016:54 Bild:
 
Sköld: I silver ett uppstigande blått lejon med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En avsliten blå lejontass med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.
   
Kevin Sundin, Ystad
Ansökan: 2016:56 Bild:
 
Sköld: I guld ett svart gaffelkors, åtföljt av en blå öppen krona, ett blått störtat svärd och en balkvis ställd blå fjäderpenna.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Fem strutsplymer omväxlande blå och av guld.
   
Anders Landenstad, Karlskrona
Ansökan: 2016:57 Bild:
 
Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.
   
Ahmad Arabi, Linköping
Ansökan: 2016:58 Bild:
 
Sköld: I svart två korslagda sablar åtföljda ovan av ett älghuvud med älghorns-krona, dexter av en bok, sinister av en olivkvist och nedan av en ceder, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Robert Kenninger, Norrköping
Ansökan: 2016:59 Bild:
 
Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.
   
Hampus Ihd, Stockholm
Ansökan: 2016:60 Bild:
 
Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en svart balansvåg, och blått, vari en fisk av silver med röda fenor.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd tretornad borg.
   
Hans Sjöholm, Tranås
Ansökan: 2016:63 Bild:
 
Sköld: I blått en bjälke av silver upptill bildad av ett mantelsnitt, uppväxande därur tre almträd av silver runt vilka fältet beströtts med sexuddiga stjärnor av guld, därnedan ett enmastat skepp av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett blått lejon med framtassarna hållande ett hjorthorn av guld och med höger baktass vilande på en sexuddig stjärna av guld.
   
Fredrik Brufors, Göteborg
Ansökan: 2016:64 Bild:
 
Sköld: I svart ett genomgående brospann av sten åtföljt ovan av en rundel, allt av silver, och nedan av två av vågskuror bildade strängar bjälkvis av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: På en grön gräsbevuxen kulle en liggande vädur av guld med röd beväring.
   
Jan Andersson, Borås
Ansökan: 2016:65 Bild:
 
Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två motvända svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld.
   
Rune Torstenson, Floby
Ansökan: 2016:66 Bild:
 
Sköld: Delad i rött, vari ett treberg av silver, och rött, vari tre av vågskuror bildade balkar av silver.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett treberg av silver mellan två vesselhorn, lindade i silver och rött, och ur respektive vesselhorn uppstickande tuppfjädrar av silver.
   
Ingemar Svenback, Helsingborg
Ansökan: 2016:67 Bild:
 
Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande kopplade ringar av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter av guld.
   
Billy Hedman, Norrköping
Ansökan: 2016:68 Bild:
 
Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå krona.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En sittande ripa av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.
   
Olivia Jemsten, Helsingborg
Ansökan: 2016:69 Bild:
 
Sköld: I blått en fläkt uggla med röd beväring hållande i dexter fot en prästkrage av guld med blomblad av silver och i sinister fot en smideshammare, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En älghornskrona av guld.
   
Fredrik Lindemalm, Eksjö
Ansökan: 2016:70 Bild:
 
Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En röd eld vari ett koppartecken av silver.
   
Truls Sjöholm, Brösarp
Ansökan: 2017:1 Bild:
 
Sköld: I rött ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar.
   
Birgitta Simsson, Köpmannebro
Ansökan: 2017:2 Bild:
 
Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan sig hållande ett blått mantuanskt kors.
   
Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
 
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Vladimir Sagerlund (VS) i av SVK fastställd schablon.
 
 

© 2006-2008 Svenska Vapenkollegiet   -   Ordförande är Martin Sunnqvist   -   Webmaster är Alexander Ulltjärn