Preliminärt godkännande av vapen till Svenskt Vapenregister

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

 

   

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken "Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2018", sorterade efter ansökningsnummer .


 

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2017:


 
Fredrik Nordberg, Västerås
Ansökan: 2015:49 Bild: KDH
 
Sköld: Genom en av vågskuror bildad bjälke av silver delad i blått, vari ett riksäpple av guld, och rött, vari en bepansrad arm med obehandskad knuten hand ovan åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Lars Berglund, Harlösa
Ansökan: 2016:6 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Jonathan Berglind, Uppsala
Ansökan: 2016:8 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem gröna lindlöv.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och de båda yttre röda.
   
Olle Ljungholm, Stockholm
Ansökan: 2016:17 Bild: KDH
 
Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål, ordnade två över ett[rättat 2017-06-12], av silver.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en grön kulle.
   
Berndt Ahlqwist, Göteborg
Ansökan: 2016:23 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en slingrande röd orm.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister blått och guld samt vardera på utsidan besatt med tre alblad av guld.
   
Dan Bernspång, Göteborg
Ansökan: 2016:28 Bild: KDH
 
Sköld: Kluven i guld, vari en framkommande blå tjur, och blått, vari två korslagda svärd av silver åtföljda ovan av ett mantuanskt kors av silver; allt åtföljt nedan av en genomgående bjälkvis ställd spång, i dexter fält blå och i sinister fält av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda svärd av silver med ett mantuanskt kors av guld mellan spetsarna.
   
Jerry Samuelsson, Hovås
Ansökan: 2016:31 Bild: KDH
 
Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.
   
Christer Jörnmarker, Råå
Ansökan: 2016:33 Bild:
 
Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.
   
Raoul Hellstadius, Bromma
Ansökan: 2016:36 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjärta.
   
Henrik Karlsson, Kisa
Ansökan: 2016:38 Bild: KDH
 
Sköld: Kluven i grönt, vari en stegrande hjort av silver med beväring av guld, och silver, vari en sinistervänd stegrande grön hjort med beväring av guld.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld och silver.
 
Hjälmprydnad: Ett knippe av tre gröna eklöv och tre ekollon av silver mellan två hjorthorn av guld.
   
Veronica Fors, Norrköping
Ansökan: 2016:41 Bild: KDH
 
Sköld: Delad i silver och svart och belagd med två vid delningslinjen sammansatta kaprifolblommor, den undre störtad, av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två kaprifolblommor av guld.
   
Leif Ericsson, Norrköping
Ansökan: 2016:42 Bild: KDH
 
Sköld: I svart en aklejablomma av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Mellan två svarta vingar en palett av guld överlagd med tre svarta penslar.
   
Carl T. Ek, Göteborg
Ansökan: 2016:44 Bild: KDH
 
Sköld: I rött tre ekkvistar med vardera två blad och ett ekollon ställda två över en, allt av silver, däröver en ginstam av silver belagd med fem röda mantuanska kors.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande skäggprydd gammal man av silver med svart hatt och kappa hållande i dexter hand en röd bok och i sinister hand en tiggarskål av guld.
   
Gustaf Albin, Borås
Ansökan: 2016:52 Bild: KDH
 
Sköld: I grönt ett kors av silver med nedtill utväxande trädrötter, däröver en ginstam av silver belagd med ett grönt bevingat hjul, åtföljt på vardera sidan av en lingonklase med tre röda lingon och tre gröna blad.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppflygande duvhök av silver.
   
Rickard Söderberg, Kusnacht, Schweiz
Ansökan: 2016:54 Bild: KDH
 
Sköld: I silver ett uppstigande blått lejon med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En avsliten blå lejontass med beväring av guld, hållande en röd kompassros vars södra udd är av guld.
   
Kevin Sundin, Ystad
Ansökan: 2016:56 Bild: KDH
 
Sköld: I guld ett svart gaffelkors, åtföljt av en blå öppen krona, ett blått störtat svärd och en blå fjäderpenna.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Fem strutsplymer omväxlande blå och av guld.
   
Anders Landenstad, Karlskrona
Ansökan: 2016:57 Bild: KDH
 
Sköld: Medelst störtat mantelsnitt delad i blått, vari ett avslitet varghuvud av silver, och silver, vari två av vågskuror bildade bjälkvis ställda blå kavlar.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande blå varg hållande ett ankare av silver krönt med en krona av guld.
   
Ahmad Arabi, Linköping
Ansökan: 2016:58 Bild: KDH
 
Sköld: I svart två korslagda sablar åtföljda ovan av ett älghuvud med älghornskrona, dexter av en bok, sinister av en olivkvist och nedan av en ceder, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Robert Kenninger, Norrköping
Ansökan: 2016:59 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en från sinister inkommande drakhuvudsprydd blå skeppsstäv och däröver en blå ginstam belagd med tre sexuddiga stjärnor av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En blå störtad plogbill krönt av en sexuddig stjärna av guld, allt mellan två oxhorn av guld.
   
Hampus Ihd, Stockholm
Ansökan: 2016:60 Bild: KDH
 
Sköld: Medelst en vågskura delad i guld, vari en svart balansvåg, och blått, vari en fisk av silver med röda fenor.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd tretornad borg.
   
Hans Sjöholm, Tranås
Ansökan: 2016:63 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en bjälke av silver upptill bildad av ett mantelsnitt, uppväxande därur tre almträd av silver runt vilka fältet beströtts med sexuddiga stjärnor av guld, därnedan ett enmastat skepp av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett blått lejon med framtassarna hållande ett hjorthorn av guld och med höger baktass vilande på en sexuddig stjärna av guld.
   
Fredrik Brufors, Göteborg
Ansökan: 2016:64 Bild: KDH
 
Sköld: I svart ett genomgående brospann av sten åtföljt ovan av en rundel och nedan av två av vågskuror bildade strängar bjälkvis, allt av silver [blasoneringen rättad 2017-09-09].
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: På en grön gräsbevuxen kulle en liggande vädur av guld med röd beväring.
   
Jan Andersson, Borås
Ansökan: 2016:65 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön kandelaber med tre armar, överlagd med en blå sänkt bjälke belagd med ett svärd av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två motvända tillbakaseende svarta korpar sittande på parerstången på ett avbrutet uppskjutande svärd av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].
   
Rune Torstenson, Floby
Ansökan: 2016:66 Bild: KDH
 
Sköld: Delad i rött, vari ett treberg av silver, och rött, vari tre av vågskuror bildade balkar av silver.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett treberg av silver mellan två vesselhorn, lindade i silver och rött, och ur respektive vesselhorn uppstickande tuppfjädrar av silver.
   
Ingemar Svenback, Helsingborg
Ansökan: 2016:67 Bild: KDH
 
Sköld: I blått två uppifrån respektive nedifrån inkommande kopplade ringar av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två blå vingar beströdda med besanter av guld.
   
Billy Hedman, Norrköping
Ansökan: 2016:68 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett lejon av silver hållande i höger tass en värja av silver samt uppstigande från en av en tinnskura bildad stam av silver belagd med en blå krona.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En sittande fjällripa [rättat 2017-08-10] av silver i näbben hållande en blå kungslilja med stjälk av silver.
   
Olivia Jemsten, Helsingborg
Ansökan: 2016:69 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en fläkt uggla av guld med röd beväring hållande i dexter fot en prästkrage av guld med blomblad av silver och i sinister fot en smideshammare av guld [blasoneringen rättad 2017-09-09].
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En älghornskrona av guld.
   
Fredrik Lindemalm, Eksjö
Ansökan: 2016:70 Bild: KDH
 
Sköld: I rött en lind av silver, åtföljd av en av en flamskura bildad post av silver belagd med tre röda stolpvis ordnade hjärtan.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En röd eld vari ett koppartecken av silver.
   
Truls Sjöholm, Brösarp
Ansökan: 2017:1 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar, stående på en av en bågskura bildad, och av en vågskura i guld och blått delad, stam.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Ett bevingat torn av silver med ett fönster och en öppen port med röda dörrar.
   
Birgitta Simsson, Köpmannebro
Ansökan: 2017:2 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en stolpe av silver, belagd med ett blått mantuanskt kors och därunder en uppväxande blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad, åtföljd på båda sidor av uppväxande stänglar med frånvända liljekonvaljeblommor av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En blå förgätmigej med blombotten av guld och grön stjälk och gröna blad mellan två oxhorn av guld, på utsidan besatta med liljekonvaljeblommor av silver och högst upp mellan sig hållande ett blått mantuanskt kors.
   

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2018:


 
Eva Skrealid, Gävle
Ansökan: 2017:23 (2007:73) Bild:
 
Sköld: Medelst en bjälke av silver, upptill bildad av en gråverksskura, delad i blått, vari en uppflygande falk av silver, och rött, vari ett gående lejon av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: Två renhorn av guld.
   
Sam Diellor Luani, Malmö
Ansökan: 2014:13 Bild:
 
Sköld: I svart ett lejonansikte av guld med blå ögon, omgivet av från ansiktet utgående solstrålar av guld.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Henrik Antonio Monés, Trelleborg
Ansökan: 2016:14 Bild:
 
Sköld: I rött ett upprest lejon av guld och däröver en ginstam av silver belagd med tre röda liljor.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Stefan Månefalk, Göteborg
Ansökan: 2016:35 Bild:
 
Sköld: I blått en sparre, åtföljd nedan av en liggande halvmåne och ovan av två motvända falkar, allt av guld och falkarna försedda med huva och bjällra av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver, hållande ett blått ankare.
   
Jonas Fransson, Jönköping
Ansökan: 2016:43 Bild:
 
Sköld: Av en genomgående ekkvist av guld styckad i blått, vari en på kvisten gående mård av silver, och rött, vari nedhängande ekblad och ekollon.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två vingar av guld.
   
Igge Fernstad, Söderköping
Ansökan: 2016:51 Bild:
 
Sköld: I blått ett uppkommande moln av silver, vari sänker sig en muromgärdad stad av guld, ovan åtföljd av tre stjärnor, en över två.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Magnus Averdal, Svanesund
Ansökan: 2017:3 Bild:
 
Sköld: I blått ett andreaskors av silver belagt med ett rött andreaskors, åtföljt i första fältet av en öppen krona av guld, i andra och tredje fälten, vilka är delade där deras nedre hälfter är av silver och förenade med andreaskorset av samma tinktur, belagda med ett kugghjul respektive ett stockankare med tross av motsatta tinkturer, och i fjärde fältet av en lilja av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Halsen och huvudet av en svart varg med beväring och ögon av silver.
   
Rolf Ahlberg, Häljarp
Ansökan: 2017:5 Bild:
 
Sköld: Ginstyckad i guld och blått och belagd med en stegrande häst av motsatta tinkturer; det blå fältet bestrött med fem hjärtan av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda blå sablar framför ett hjärta av guld.
   
Sami Nahas, Solna
Ansökan: 2017:6 Bild:
 
Sköld: I blått en smal trippelsparre av silver mellan två femuddiga stjärnor av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett klot av guld mellan två blå falkvingar.
   
Krister Olofsson, Lund
Ansökan: 2017:7 Bild:
 
Sköld: I guld en fläkt örn över ett treberg, allt svart.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Erik Edqvist, Stockholm
Ansökan: 2017:10 Bild:
 
Sköld: I silver en svart upprest varg med röd beväring, däröver en röd ginstam belagd med en olivkvist av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart och rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart varg med röd beväring hållande en yxa av silver.
   
Peter Kjellberg, Boxholm
Ansökan: 2017:11 Bild:
 
Sköld: I blått ett spetsigt treberg av guld belagt med en avsliten halv röd grip med blå beväring hållande ett rött granatäpple, åtföljt ovan av sex sexuddiga stjärnor av guld, fyra över två.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett svärd av guld mellan två röda vingar.
   
Robin Berglund Svensson, Stockholm
Ansökan: 2017:12 Bild:
 
Sköld: I guld en grip hållande i höger framfot en fanstång med fana och i vänster framfot ett störtat brutet svärd, allt rött och omgivet av fyra gröna ekblad.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två röda vingar.
   
Tony Falcenclou, Katrineholm
Ansökan: 2017:15 Bild:
 
Sköld: I blått en falk av guld med lyftade vingar och med bjällror av silver om fötterna, med fötterna hållande ett bepansrat ben av silver med gyllene sporre.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En falk av guld med bjällror av silver om fötterna hållande i höger fot ett svärd av silver.
   
Jesper Grannas, Täby
Ansökan: 2017:17 Bild:
 
Sköld: Kvadrerad i blått och guld, kvadreringen överlagd med en spets kvadrerad i silver och blått.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Mark William Nelson, Cottage Grove, Minnesota, USA
Ansökan: 2017:18 Bild:
 
Sköld: I blått en kalk av guld belagd med en röd ros med blombotten av guld och gröna foderblad, däröver en ginstam av guld belagd med två blå korslagda stridsyxor.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart björn med beväring av guld och röd tunga, hållande i höger ram en blå stridsyxa.
   
Jonas Tikka, Karlstad
Ansökan: 2017:19 Bild:
 
Sköld: I silver en fläkt svart hackspett med röda klor och med röd teckning i nacken samt teckning av silver på huvudet och bröstet; bröstet belagt med en glödlampa med röd glaskolv, belagd med två frånvända hammare av silver, och med svart sockel med gängor och anslutningspunkt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Mikael Fahlesson, Perth, Australien
Ansökan: 2017:22 Bild:
 
Sköld: I svart ett avslitet varghuvud inom en månskära, åtföljd ovan av tre fyruddiga stjärnor, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En sittande katt av silver.
   
Wolfgang Vollmer, Åkersberga
Ansökan: 2017:25 Bild:
 
Sköld: I guld en upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist och åtföljd till sinister av en grön klöverbladsstav.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En upprest svart björn med röd tunga, i framramarna hållande en grön olivkvist.
   
Jens-Jonathan Larnhed, Vallentuna
Ansökan: 2017:26 Bild:
 
Sköld: Av en vågskura delad i silver, vari en grön skalbagge, och grönt, vari en hammare korslagd med en slägga, båda av silver.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två horn av silver.
   
Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.
   

Vapenteckningar
 
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Vladimir Sagerlund (VS) i av SVK fastställd schablon.
 
 

© 2006-2008 Svenska Vapenkollegiet   -   Ordförande är Martin Sunnqvist   -   Webmaster är Alexander Ulltjärn