Preliminärt godkännande av vapen till Svenskt Vapenregister

Svenska Vapenkollegiet har, efter granskning av anmälda vapen och efter hörande av adjungerade ledamöter, beslutat meddela preliminärt godkännande av följande vapen för införande i Svenskt Vapenregister. Den som anser att ett vapen inte är godtagbart utifrån god heraldisk sed eller inte är självständigt i förhållande till redan existerande vapen uppmanas att anmäla detta till vapenkollegiet, e-post: svk @ heraldik . se eller post: Martin Sunnqvist, Örja Byväg 11 A, 261 51 Landskrona.

 

   

Nya preliminärt godkända vapen läggs till längre ned på sidan, under rubriken "Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2017", sorterade efter ansökningsnummer .


 

Vapen med sista dag för invändning den 1 maj 2017:


 
Ludvig Wernstedt, Älmhult
Ansökan: 2015:9 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart korp med röda klor och utsträckta vingar, i fötterna hållande en röd granatäppelkvist och åtföljd ovan av en svart kanton belagd med tre korpar av silver ordnade två över en.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett lejon av silver med röd beväring, hållande i vänster framtass ett riksäpple av silver och i höger framtass ett spjut av silver, på vilket är fäst en svart rektangulär fanduk belagd med tre korpar av silver ordnade två över en, allt mellan två svarta kondorvingar.
   
Henrik Nilsson, Helsingborg
Ansökan: 2015:38 Bild: KDH
 
Sköld: I blått två ginbalksvis ställda svävande strängar överlagda två balkvis ställda svävande strängar, varav den undre nedtill avgränsas av den undre ginbalksvis ställda, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppkommande blå arm i handen hållande ett hjärta av guld.
   
Ljungholm Hovslageri och smide, Göteborg
Ansökan: 2015:43 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart smideshammare korslagd med en svart smidestång, i skärningspunkten överlagda med en svart rundel varur stiger en röd eldslåga med inre flammor av guld, allt omgivet av en svart hästsko med öppningen vänd uppåt överlagd hammarens och tångens skaft.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Esa Örmä, Saltsjöbaden
Ansökan: 2016:5 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön grankvist åtföljd på var sida av en svart treklöver, därunder en blå stam.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Roland Manzang, Ängelholm
Ansökan: 2016:7 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön vinranka med vindruvsklase, åtföljd ovan av två avslitna svarta gamhuvuden.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett svart jaguarhuvud med röd tunga.
   
Jörgen Nilsson, Bjärnum
Ansökan: 2016:9 Bild: KDH
 
Sköld: Genom ett sänkt mantelsnitt delad i rött, vari två fembladingar av silver, och silver, vari en röd lindorm med blå beväring.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett blått svärd med fäste av guld mellan två röda drakvingar, vardera belagd med ett jerusalemkors av guld.
   
Sällskapet Heimdall, Malmö
Ansökan: 2016:10 Bild: RA
 
Sköld: I silver en av bågsnitt bildad röd bjälke åtföljd nedan av ett rött avslitet griphuvud krönt av en krona av guld.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Emma Stene, Göteborg
Ansökan: 2016:11 Bild: KDH
 
Sköld: I svart tre sammanflätade ringar, ställda två över en, inom varje ring en sten, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart katt med halsband av guld.
   
Nils Jernqvist, Göteborg
Ansökan: 2016:12 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en av vågskuror bildad blå balk, belagd med en genomgående kvist av järnek av silver med bär av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En blå bepansrad hand hållande en kvist av järnek av silver med bär av guld.
   
Ericha Odensvala, Vilhelmina
Ansökan: 2016:13 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en uppkommande svart stork med öga och beväring av guld, åtföljd ovan till sinister av en svart sol med fjorton strålar.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre spjutspetsar av silver.
   
Jurgen Urbas, Brämhult
Ansökan: 2016:15 Bild: KDH
 
Sköld: I fält, spetsrutat i silver och blått, en blå stolpe belagd med en ros över en bepansrad arm hållande en blixt, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En blå bepansrad arm hållande en blixt av silver.
   
Tommy Tornsvärd, Hisingsbacka
Ansökan: 2016:16 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett svärd mellan två torn, allt av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En fläkt papegoja av silver med röd beväring.
   
Lars Enar Sahlin, Tvååker
Ansökan: 2016:18 Bild: KDH
 
Sköld: I guld ett avslitet halvt rött lejon, hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppkommande rött lejon hållande mellan tassarna en grön ekgren med ett löv och ett ekollon.
   
Bertil Kärnefelt, Västra Frölunda
Ansökan: 2016:19 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett krenelerat torn åtföljt nedan av tre av vågskuror bildade smala sänkta bjälkar, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett krenelerat torn av silver mellan två gröna ekkvistar.
   
Eva Nordung Byström, Härnösand
Ansökan: 2016:20 Bild: KDH
 
Sköld: I rött en rundel av guld belagd med en röd fyruddig stjärna uppkommande ur en röd kalk och överlagd en blå andreaskorsställd fyruddig stjärna belagd med en rundel av guld, i sin tur belagd med en störtad blå duva med en grön kvist i näbben.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Johan Tyrberg, Lund
Ansökan: 2016:21 Bild: KDH
 
Sköld: Delad medelst en vågskura i blått, vari en lysande lanterna av guld, och silver, vari ett blått ankare med lägg och stock i form av ett latinskt kors.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Fredrik Modéus, Växjö
Ansökan: 2016:22 Bild: KDH
 
Sköld: Delad medelst ett bågsnitt i silver, vari en blå flygande örn med röd beväring och med en blå rundel i vänster fot, och blått, vari ett gudslamm av silver med röd beväring och gloria av guld, bärande en korsstång av guld med en tvåtungad fanduk av silver belagd med ett rött kors.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Carl-Marcus Löfgren, Alingsås
Ansökan: 2016:25 Bild: KDH
 
Sköld: I silver en svart panter, åtföljd ovan av en från sinister inkommande svart ekgren med gröna blad och nedan av en av karvskura bildad blå stam.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En svart störtad stubbe.
   
Patrik Sjöholm, Nacka
Ansökan: 2016:26 Bild: KDH
 
Sköld: I silver två bjälkar, den övre grön och bildad av ett bågsnitt och en vågskura, den undre blå och bildad av två vågskuror.
 
Hjälmtäcke: Blått och grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En kompassros av silver.
   
Laila Hagel, Götene
Ansökan: 2016:29 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en balk åtföljd ovan av en avtagande måne och nedan av ett moln över nio rundlar, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: En duva av silver med upplyfta vingar, hållande i näbben en grön olivkvist med tre blad.
   
Elisabeth Löfvenberg, Färlöv
Ansökan: 2016:30 Bild: KDH
 
Sköld: I blått två stolpvis ställda ekblad, åtföljda nedan av en sänkt spets av hermelin.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En upprest mjöhund av guld.
   
Jan Johansson, Finspång
Ansökan: 2016:34 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en drevkrans av silver.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Ett par tjurhorn av silver.
   
Alexander Nymberg, Stockholm
Ansökan: 2016:37 Bild: KDH
 
Sköld: I silver tre svarta facklor med röd låga, ordnade två över en, och därunder ett rött treberg.
 
Hjälmtäcke: Rött och svart fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre svarta facklor med röd låga.
   
Daniel Weidenstedt, Storvreta
Ansökan: 2016:39 Bild: KDH
 
Sköld: I blått ett vagnshjul av guld stående på en öppen bok av silver, därunder fyra sälgblad av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Ett uppkommande lejon av guld, över dexter axel hållande en fana med stång av silver och duk schackrutig i svart och silver.
   
Berne Klysing, Färjestaden
Ansökan: 2016:40 Bild: KDH
 
Sköld: I blått en stenportal av silver med trappgavel och öppning i form av ett kors över portöppningen, i portöppningen en värja av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En hjort av guld mellan två vingar, en av silver och en av guld.
   
Skånska hovrättens yngreförening, Malmö
Ansökan: 2016:45 Bild: KDH
 
Sköld: Genom ett av en strålskura bildat bågsnitt delad i blått, vari en bjälkvis ställd ekkvist av guld, och guld, vari ett rött avslitet griphuvud med blå tunga.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Rune Lennstrand, Eskilstuna
Ansökan: 2016:47 Bild: KDH
 
Sköld: I rött ett svärd av silver med fäste av guld mellan två frånvända yxor av silver med skaft av guld.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver och guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande svart grip med röd beväring, hållande i höger framfot en yxa av silver med skaft av guld och i vänster framfot ett svärd av silver med fäste av guld.
   
Martin Ball, Åtvidaberg
Ansökan: 2016:48 Bild: KDH
 
Sköld: I guld en grön bjälke belagd med tre fläkta örnar av guld med röd beväring, åtföljd ovan av en borg och nedan av en lilja, båda röda.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En gående röd drake.
   
Nils Drejholt, Vinninga
Ansökan: 2016:49 Bild: KDH
 
Sköld: Kvadrerad i svart och guld och belagd med ett grankvistkors av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Två korslagda dalpilar av guld med spetsar av silver.
   
Mats Johansson, Lindome
Ansökan: 2016:50 Bild: KDH
 
Sköld: Kvadrerad i grönt och silver, belagd med två korslagda blocknycklar av motsatta tinkturer, åtföljda av fyra ovanifrån sedda sexkantsmuttrar, en över varje delningslinje, av motsatta tinkturer.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Två bepansrade armar av silver hållande ett motorcykelstyre av silver monterat på ett par ur vulsten uppkommande gröna övre gaffelben, med strålkastare, signalhorn och övre delen av framskärm, allt av silver.
   
Sällskapet Lundajurister, Lund
Ansökan: 2016:53 Bild: KDH
 
Sköld: I silver ett lejon, hållande i höger tass ett svärd och i vänster en balansvåg, allt rött, uppstigande från en medelst en tinnskura bildad grön stam.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   

Vapen med sista dag för invändning den 15 november 2017:


 
Fredrik Nordberg, Västerås
Ansökan: 2015:49 Bild:
 
Sköld: Genom en av vågskuror bildad bjälke av silver delad i blått, vari ett riksäpple av guld, och rött, vari en bepansrad arm med obehandskad knuten hand ovan åtföljd av en femuddig stjärna, allt av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Lars Berglund, Harlösa
Ansökan: 2016:6 Bild:
 
Sköld: I rött ett svävande andreaskors av guld åtföljt i varje korsvinkel av en rundel av silver.
 
Hjälmtäcke: -
 
Hjälmprydnad: -
   
Jonathan Berglind, Uppsala
Ansökan: 2016:8 Bild:
 
Sköld: I rött ett andreaskors av guld belagt med fem gröna lindlöv.
 
Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: Tre strutsplymer, den mittersta av guld och de båda yttre röda.
   
Olle Ljungholm, Stockholm
Ansökan: 2016:17 Bild:
 
Sköld: I silver grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en av ett bågsnitt bildad grön stam belagd med tre nyckelhål av silver.
 
Hjälmtäcke: Grönt fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Grön ljung med blommor av purpur uppväxande från en grön kulle.
   
Jerry Samuelsson, Hovås
Ansökan: 2016:31 Bild:
 
Sköld: I fält av guld bestrött med tolv blå pilspetsar en uppkommande röd lejontass hållande ett blått balkvis ställt, spänt och laddat armborst.
 
Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En röd uppkommande lejontass hållande ett blått spänt och laddat armborst.
   
Christer Jörnmarker, Råå
Ansökan: 2016:33 Bild:
 
Sköld: Två gånger styckad i blått, vari ett lejon av guld med röd beväring, guld, vari ett rött svärd, och rött, vari ett borgtorn av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.
 
Hjälmprydnad: En uppstigande sol av guld.
   
Raoul Hellstadius, Bromma
Ansökan: 2016:36 Bild:
 
Sköld: I blått en duva av silver med röd beväring stående på en lövad gren av guld.
 
Hjälmtäcke: Blått fodrat med silver.
 
Hjälmprydnad: Tre röda rosor med stjälkar av guld uppväxande från ett rött hjärta.
   
Ytterligare vapen kommer att publiceras här efter hand som preliminära godkännanden blir klara.

Vapenteckningar
 
Kim Dohm-Hansen (KDH) och Vladimir Sagerlund (VS) i av SVK fastställd schablon.
 
 

© 2006-2008 Svenska Vapenkollegiet   -   Ordförande är Martin Sunnqvist   -   Webmaster är Alexander Ulltjärn