HERALDISKA SAMFUNDET

Inbjudan

HERALDISKA SAMFUNDET inbjuder ledamöter av Heraldiska Samfundet och medlemmar av Svenska Heraldiska Föreningen till två sammankomster.

Studiebesök i Bromma kyrka tisdagen 23/9 kl 18.00. Micael Stehr kommer att guida oss i kyrkan och berätta om heraldiken däri. Till kyrkan tar man sig om man åker med allmänna kommunikationer genom tunnelbanan till Brommaplan och därifrån med buss 117 mot Spånga station med avgångstider 17.31 resp 17.46 och 17.53 för att vara framme ca 17.34 resp ca 17.49 och ca 17.56 allt enligt SL:s tidtabell, sålunda en kort sträcka. Ingen föranmälan.

Nästa aktivitet äger rum torsdagen 20/11 kl 18.00 på Riddarhuset. Riddarhusamanuensen Göran Mörner kommer att beskriva det nya begravningsvapenprojektet för registrering och inventering av huvudbaner och anvapen. Ingen föranmälan.

Om Heraldiska Samfundet

Heraldiska Samfundet (HS) bildades i Stockholm 1941 med dåvarande riksheraldikern Harald Fleetwood som ledande gestalt. Efter en vilande period återupplivades HS 1992 med Bengt Olof Nilsson som förste ordförande.

HS praktiserar inval och har för närvarande ca 60 ledamöter. HS arrangerar föredrag för sina ledamöter, dit även utomstående intresserade och medlemmar t.ex. i SHF brukar inbjudas. Exempel från åren 2002 och 2003:

  • 2003-11-25: Magnus Bäckmark om baner och vapenflaggor i exlibris, på Östermalms föreningsråd (i samarbete med Svenska Exlibrisföreningen).

  • 2003-05-14: Vladimir A Sagerlund om de svenska riksvapnens utveckling, i anslutning till årsstämman på Riddarhuset.

  • 2002-08-31: Per Nordenvalls visning av Riddarholmskyrkan.

  • 2002-04-29: Eric Bylander om det rättsliga skyddet för offentliga vapen i Norden, i anslutning till årsstämman på Riddarhuset.

Medlemsbladet Sköldebrevet utgavs 1995-98. Från och med 2000 är HS Svenska Heraldiska Föreningens samarbetspartner om Vapenbilden - den läses och förses med artiklar av medlemmar/ledamöter från båda föreningarna.

Inträdesavgift är 300 SEK och följande års avgift är 150 SEK/år (studerande 100 SEK). Om Du vill ansöka om att bli ledamot, beskriv Dina heraldiska intresseområden och skicka ansökan till sekreteraren:
Magnus Bäckmark
Lillkalmarvägen 17
182 65 Djursholm
Tel: 08 - 756 37 90,
E-post:

STYRELSEN


Uppdaterad:
18 september 2008